Firma disponuje databází bezmála 20-ti letých zkušeností z měření spalovacích zdrojů, na základě kterých můžeme nabídnout službu ekologizace a následného autorizovaného meření emisí kotlů spalujících tuhá paliva s cílem splnění emisních limitů platných dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhl. MŽP 415/2012. Po ukončení oprav můžeme garantovat dodržení emisních limitů.

 

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu VSB

Provádíme ekologizaci kotlů typu VSB I a VSB IV. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení tvarovkami a v dalších opravách a výměně dožitých dílů s výsledným záměrem splnit emisní limity platné dle vyhl. MŽP 415/2012, zejména platný limit pro oxid uhelnatý stanovený ve výši 650 mg.m-3.

Pro kotle VSB nyní nabízíme také návrh a realizaci úprav za účelem splnění zpřísněných emisních limitů platných dle vyhl. MŽP 415/2012 Sb. od 1.1.2018.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu E

Provádíme ekologizaci kotlů typu E I, E II N a E IV. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu, opravách nebo výměně dožitých dílů, utěsnění a vyčištění kotlů s výsledným záměrem splnit emisní limit, zejména i zde platný limit pro oxid uhelnatý ve výši 650 mg.m-3.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů SNINA s poruvným roštem

Provádíme ekologizaci kotlů s posuvným roštěm, např. typu RK nebo NKM a dalších. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu, opravách nebo výměně dožitých dílů s výsledným záměrem splnit emisní limit, opět zejména limit platný pro oxid uhelnatý. 

 

DD © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode