Rozbory popílku a paliva

Rozbor paliva (mimo PHM)

Palivová laboratoř firmy provádí dle požadavku zákazníka stanovení vlastností a kvality paliva, např. výhřevnost, obsah vody, popelnatost, obsah síry ...

Rozbor popílku

V palivové laboratoři je prováděno také stanovení vlastností prachu (popílku), které vypovídají o kvalitě spalování, resp. přímo ovlivňují kvalitu odlučování, např. měrná, sypná a setřesná hmotnost, granulometrie, chemické složení, nedopal a zejména měrný el. odpor.

Stanovení měrného elektrického odporu prachu

Stanovení el. odporu prachu odloučeného v elektrických odlučovačích pro zadanou teplotu a vlhkost prostředí je prováděno na hřebenovém přípravku Lurgi prostřednictvím multimetru Keithley.

DD © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode