S námi je svět čistější

 Předmět podnikání firmy Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava je měření emisí znečišťujících látek v rozsahu autorizace, měření doprovodných vzduchotechnických parametrů a spotřeby tlakového vzduchu.

Firma se zabývá snižováním emisí a ekologizací provozů veškerých technologií.

Metody měření základních znečišťujících látek včetně vzorkování TK, PCDD/F, PCB a PAH jsou akreditovány ČIA od roku 2009.

Naše firma působí v oboru ekologických služeb a měření emisí od roku 1991.

Novinky

12.08.2015 08:57

Zpracování žádosti pro Operační program ŽP

Pro Operační program ŽP 2014-2020 zpracujeme žádosti o podporu z programu. Při žádosti o podorou z programu zpracujeme pro provozovatele žádosti pro prioritní osu 2, 8. výzva, spcifický cíl 2.2 "Snížení emisí ze stacionárních zdrojů (spalovacích, ostatních a VOC)" Termín podání žádosti: 13. listopadu 2015.
12.08.2015 00:00

Měření emisí ze stoláren a pil

Stolárny, pily - vybavené cyklonovými odlučovači nebo filtry - levně provedeme vyhláškou 415/2012 Sb. požadované měření emisí .
10.08.2015 00:00

Omezení nadlimitních emisí CO

Nabízíme provedení návrhu a následnou realizaci opatření vedoucí k omezení nadlimitních emisí CO ze spalovacích zdrojů, které nebyly dodrženy při měření prováděných v letech 2010 - 2015. Dále viz . : Ekologizace kotlů
11.08.2013 13:51

Vypracování Provozního řádu

Provedeme vypracování nebo revizi Provozního řádu podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhl. MŽP 415/2012 Sb.

Kontakt

Ing. Bedřich Tomis

info@ekotechnikaostrava.cz

715 00 Ostrava, Petřvaldská 104

59 623 12 12
777 590 320, 776 153 154

Vyhledávání

Fotogalerie

DD © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode